SLUŽBY

Odborný preklad

Kde končí bežný preklad a začína odborný? V stručnosti možno povedať, že do kategórie odborného prekladu spadajú všetky texty, ktoré sa týkajú niektorého konkrétneho odboru, či už vedeckého, technického, zdravotníckeho, či finančného. Patrí sem napríklad preklad rôznych typov zmlúv, katalógov, technických správ, návodov na použitie, článkov do odborných časopisov a pod. Dobrý odborný preklad dokáže najlepšie vyhotoviť prekladateľ, špecialista v danej problematike.

 

 

Lokalizácia

Chystáte sa expandovať so svojimi výrobkami alebo službami na taliansky trh? V tom prípade budete pravdepodobne potrebovať preložiť vašu webovú stránku,  mobilnú aplikáciu, či e-shop. Okrem kvalitného prekladu je nevyhnutné prispôsobiť váš produkt špecifikám lokálneho trhu. Rada vám s tým pomôžem. Žijem v Taliansku, takže poznám dobre miestnu kultúru a zvyky. Ak budete potrebovať, môžem pre vás pripraviť aj zoznam kľúčových slov v taliančine, pre správne nastavenie SEO. Zaujíma vás táto téma? Prečítajte si môj článok o tom, čoho sa treba vyvarovať pri preklade webových stránok

 

Jazyková korektúra slovenských aj talianskych textov 

Každý text, preložený do cudzieho jazyka, by mal prejsť jazykovou korektúrou. Prečo je korektúra dôležitá? Gramatická korektúra odstraňuje chyby a preklepy v texte, ako sú napr. veľké a malé písmená, členy, predložky. Štylistická korektúra sa zameriava na to, aby bol text zrozumiteľný a dobre čitateľný. Opravujú sa štylistické chyby, slovosled, časté opakovanie slov, a pod. Štylistická korektúra je mimoriadne vhodná pre texty, ktoré sú určené pre verejnosť, ako napr. výročné správy, prezentácie alebo webové stránky. Ak si u mňa objednáte preklad do taliančiny, korektúru rodeným hovoriacim máte automaticky zahrnutú v cene. Ak vám preklad do taliančiny vyhotovil iný prekladateľ, môžete si ju objednať aj samostatne.

 

OBJEDNÁVATE PREKLAD PRVÝKRÁT? VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ, ABY STE BOLI S VÝSLEDKOM SPOKOJNÍ, NÁJDETE V PRÍRUČKE PRE ZADÁVATEĽOV PREKLADOV