Mýty o práci prekladateľa - Taliančina Preklady

4 mýty o práci prekladateľa

Väčšine z tých, ktorí sa venujú práci prekladateľa, sa už niekedy stalo, že v rozhovore o tomto odbore počuli niektorú z nasledujúcich viet:

  1. Ktokoľvek ovláda cudzí jazyk, môže prekladať

Mnohí ľudia si myslia, že ak niekto ovláda cudzí jazyk, môže automaticky prekladať. Nie je to pravda. Preklad vyžaduje radu schopností. Niektoré sú vrodené, ako napr. kreativita, schopnosť venovať sa detailom, cit pre kultúrne rozdiely, iné sa získavajú prostredníctvom štúdia a praxe. Inak by predsa neexistovali na celom svete univerzitné a vzdelávacie programy, ktoré ponúkajú možnosť študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo a nebolo by toľko profesorov, ktorí zasvätili svoj život štúdiu tajov a zvláštností tejto disciplíny. 

  1. Preklad a tlmočenie je jedna a tá istá vec

„Aha, takže Ty si prekladateľka! A robíš aj simultánny preklad?“  Často počúvam túto vetu. Veľká časť ľudí nerozlišuje medzi tlmočením a prekladom. Myslia si, že sú to synonymá, čo vôbec nie je pravda. Prekladať a tlmočiť sú dve úplne rozdielne veci. Prekladatelia prekladajú písané texty (obchodné, právne, finančné… atď.). Tlmočníci tlmočia hovorený prejav, či už na konferenciách, na súde, počas obchodných rokovaní a pod. Tlmočník by mal mať dobrú pamäť, dobrý verbálny prejav na verejnosti a byť extrovertný. To všetko sú vlastnosti, ktoré prekladateľ nevyhnutne nepotrebuje.

  1. Najdôležitejšie pre prekladateľa je ovládať dobre cudzí jazyk

Môže sa zdať zvláštne, že veľa prekladateľov odmieta tlmočiť, pretože necítia istotu vo vyjadrovaní sa v cudzom jazyku, z ktorého prekladajú. Ak majú rozprávať, často sa zablokujú a ich prejav nie je zďaleka taký plynulý, ako sú ich preklady. V skutočnosti schopnosť bezchybne komunikovať v cudzom jazyku nie je pre prekladateľa až taká dôležitá. Aj keď je pravda, že aby ste sa stali dobrým prekladateľom, je nevyhnutné ovládať do hĺbky cudzí jazyk vo všetkých jeho odtienkoch, je omnoho dôležitejšie ovládať svoj materinský jazyk a vedieť dobre štylizovať.

  1. Dobrí prekladatelia prekladajú nielen do svojho materinského jazyka, ale aj do cudzieho

Keď sa hovorí o prekladoch, toto je jeden z najčastejších omylov. Málokto chápe, že vo všeobecnosti prekladatelia prekladajú do svojho materinského jazyka. Samozrejme, nie je zakázané prekladať do cudzieho jazyka a mnohí prekladatelia to aj robia. Treba však zdôrazniť, že test preložený do cudzieho jazyka nebude nikdy taký dobrý, ako je text preložený do materinského jazyka. Z jednoduchého dôvodu: materinský jazyk je ten, čo ovládame najlepšie, učíme sa ho od detstva a ovládame všetky jeho nuansy. Ak prekladáte aj do cudzieho jazyka, malo by byť samozrejmosťou, že po vás text skontroluje a opraví rodený hovoriaci daného jazyka.

 

Posted in O prekladoch and tagged , , .