Talianske frázy - Taliančina Preklady

7 mimoriadne užitočných talianskych fráz

Taliančina je krásny jazyk. Zároveň je aj veľmi zábavný a plný farbistých fráz. Taliana v dave určite neprehliadnete. Výrazné gestá, intonácia, hlasitosť, ale predovšetkým ľubozvučný jazyk, stačí len chvíľu pozorovať, počúvať a určite sa pobavíte. Veľmi pravdepodobne budete počuť aj niektoré z nasledovných viet:

  1. Che casino! – To je chaos!

Pôvodný význam slova je pánsky klub, miesto kde sa stretávali príslušníci bohatej buržoázie. Dnes sa používa v situácii, ktorá sa tak trochu mimo kontrolu, kde vládne zmätok. Pretože Taliani sú národ málo organizovaný a často improvizujú, toto slovné spojenie si v Taliansku môžete precvičovať denno-denne.

  1. non c´entra – To je nepodstatné, to s tým nič nemá.

Entrarci je mimoriadne používané sloveso, obzvlášť v negatívnom význame. Znamená „to s tým nemá nič spoločné“, či „ty s tým nič nemáš“ (tu non c´entri), alebo jednoducho „staraj sa o seba“. Ak chcete namietať, môžete odpovedať C’entra! (Ale to je podstatné!) alebo C’entro! (Aj mňa sa to týka!)

  1. In bocca al lupo! – Zlom väz!

Doslovne „vo vlčej tlame“, je talianska verzia slovenského výrazu „Zlom väz!“ Odpoveď je Crepi il lupo! Alebo jednoducho Crepi! (Nech skape vlk!) Je to slovné spojenie, ktoré môžete použiť v situácii, keď niekoho z vašich známych čaká skúška, či nejaká zložitá situácia, ktorej má čeliť.

  1. Me ne frega! – Mám to na háku.

Me ne frega je dosť nezdvorilý spôsob, ako vyjadriť, že niekoho niečo nezaujíma. Napríklad odpovedať na otázku: Ako sa má tvoj bývalý? non me ne frega niente znamená: „Neviem, nestarám sa a dúfam, že ho tak skoro neuvidím.“ Iným príbuzným slovom s rovnakým základom je podstatné meno menefreghista – ten čo má všetko na háku.

  1. Non vedo l´ora! – Už sa neviem dočkať!

Doslovne: „Nevidím hodinu.“ Keď chcete vyjadriť, že sa na niečo veľmi tešíte, je to tá správna veta. Ako napríklad vo fráze: non vedo l’ora di tornare in Italia (Už sa neviem dočkať, kedy sa vrátim do Talianska.)

  1. Magari – Kiež by!

Magari zvyčajne vyjadruje nádej, túžbu, želanie, aby sa niečo stalo. Magari fosse vero! (Kiež by to tak bolo, kiež by to bola pravda!)

  1. Non mi rompere le scatole!/Sei un rompiscatole! – Neotravuj s tým!/Si fakt otravný!

Túto vetu asi nikto nepočuje rád. Kto už by len chcel druhých otravovať? Nikto! Genéza výrazu je skutočne zaujímavá. Pochádza z obdobia prvej svetovej vojny a rompere le scatole (doslovne rozbíjať škatule) bol príkaz vojakom, aby otvorili škatule, v ktorých sa skladovali náboje a pripravili sa na boj. Existuje aj vulgárnejšia verzia tohto slovného spojenia: rompere le palle, ktorú samozrejme častejšie používajú muži.

 

Posted in O Taliansku and tagged , , .