Prekladateľské služby

Ako sa orientovať na trhu prekladateľských služieb

Globálny prekladateľský trh zodpovedá takmer presne definícii globálneho trhu. Ba čo viac, možno je to najglobálnejší trh, aký existuje. Ako všetci vieme, technologický pokrok bol jeden z hlavných motorov globalizácie. Spolu s ním sme mohli sledovať, ako sa zlepšovali spôsoby komunikácie, spôsoby prepravy, ako sa zrodil a rozšíril internet. Dnes sú krajiny čoraz viac otvorené, ľudia sa pohybujú takmer neobmedzene, práve tak ako tovary, služby, či nápady. Tento proces so sebou priniesol potrebu komunikácie vo viacerých jazykoch a spôsobil výrazný nárast dopytu po prekladoch na celosvetovej úrovni.

Jedným zo základných ekonomických zákonov je rovnováha dopytu a ponuky. Ak rastie dopyt po určitom type služieb, zákonite sa zvýši aj počet subjektov, ktoré túto službu ponúkajú.
Tento fenomén podporil aj veľmi silný komunikačný prostriedok – internet, ktorý výraznej zjednodušil spôsob, ako sa stretáva ponuka a dopyt po prekladoch.  V súčasnosti čoraz viac firiem a jednotlivcov využíva vyhľadávače, aby našli a oslovili profesionálov, ktorí ponúkajú prekladateľské služby, či už na národnej, alebo na medzinárodnej úrovni.
Na druhej strane internet umožňuje prekladateľom profesionálom (a nielen im) predstaviť svoje služby a ponúknuť ich potenciálnym klientom na celom svete.

Ak na začiatku to bol proces globalizácie, ktorý umožnil rozvoj trhu prekladov, v súčasnosti je to práve opačne, čiže sektor prekladateľských služieb živí globalizačný proces.
Dnes sa predávajú produkty a služby na celom svete vďaka prekladom, čítajú sa knihy všetkého druhu vďaka prekladom, je možné sledovať filmy vďaka prekladom, surfujeme na internete vďaka prekladom.  Na trhu prekladov sú globálni klienti, globálni dodávatelia, globálni prekladatelia, ba aj poskytované služby sú globálne. Čo môže byť globálnejšie než trh prekladov?

Tak ako všetky veci, aj globalizácia má veľa negatívnych následkov. V našom odbore je jedným z nich nekontrolovaný nárast počtu pseudoprekladateľov a pseudoprekladateľských agentúr, ktorí zamorili trh so svojimi ponukami z druhej ruky.
Trh prekladov je výrazne rozdrobený, je tak trochu ako obchodné centrum gigantických rozmerov.  Vo výkladoch obchodov možno nájsť takmer všetko: od veľkých prekladateľských agentúr so stovkami prekladateľov a pokročilými systémami kontroly kvality až po čašníkov, ktorí pracovali jednu sezónu v zahraničí a po návrate domov sa rozhodli, že si budú privyrábať prekladaním.

Pre klientom obchodného centra často nie je jednoduché rozlíšiť kvalitné produkty od tých druhotriednych.
Dokonca ani ceny nie sú vždy indikátorom kvality. Mnohé agentúry časom dokázali optimalizovať svoje interné procesy a dokážu ponúknuť svoje služby za konkurenčné ceny. Existujú aj šarlatáni, ktorí ponúkajú za prehnane vysoké ceny služby, ktoré im svojou kvalitou vôbec nezodpovedajú, majú však výborný marketing a PR.
Aby ste sa zorientovali v džungli ponúk a dostali službu v požadovanej kvalite, je treba postupovať s veľkou opatrnosťou.  Prebehnúť dve-tri stránky na internete a rýchlo uzavrieť výber  vám nedovolí zachytiť výrazné rozdiely medzi jednotlivými subjektami, ktoré sa pohybujú v prekladateľskom sektore.  Je vhodné vykonať podrobnejšiu analýzu  a overiť si bližšie okrem cien aj jednotlivé ponuky a spôsob práce potenciálnych dodávateľov.

To čo sa dnes javí ako úspora peňazí aj času, už zajtra môže byť presný opak.  Chyby v preklade zmlúv, technických manuálov, či webových stránok môžu spôsobiť omnoho väčšie škody, než je cena, ktorú by ste zaplatili za preklad urobený odborníkom.
Tu je malá príručka, ktorá môže pomôcť vyznať sa v tom, čo trh ponúka a vybrať si prekladateľa tak, aby ste predišli sklamaniu z nekvalitných služieb, škodám, či dodatočným nákladom.

Rýchlokvasení prekladatelia

Na škodu všetkých profesionálov pracujúcich v odbore existujú aj agentúry a jedinci, ktorí ponúkajú služby bez toho, aby mali vôbec minimálne predpoklady na to, aby sa mohli nazývať prekladateľmi. Rýchlokvasení prekladatelia sú osoby, ktoré z určitého dôvodu hovoria dobre, alebo veľmi dobre, cudzím jazykom.  Možno žili v zahraničí, ich partner je cudzinec, alebo cestovali často do zahraničia za prácou, či majú rodičov rôznej národnosti. To sú všetko dôvody, prečo hovoria dobre cudzím jazykom, ale žiadny z nich nerobí dobrého prekladateľa. Hovoriť cudzím jazykom nie je vôbec dostatočné na to, aby ste vedeli efektívne preložiť text.  Sú potrebné roky štúdia a príprav na to, aby ste mohli klientovi zaručiť, že preklad bude správny a adekvátny účelu, na ktorý je určený.

Preklad totiž nie je iba jednoduchý prepis slov z jedného jazyka do druhého.  Aby bolo možné urobiť dobrý preklad, sú potrebné znalosti a zručnosti, ktoré rýchlokvaseným prekladateľom jednoducho chýbajú.
Najhoršia situácia nastane, keď rýchlokvasený prekladateľ je zároveň aj dostatočne šikovný v on-line prezentácii a marketingu a dokáže si tak zabezpečiť prvé zákazky. Takmer vždy ich výlet do sveta prekladov skončí veľmi rýchlo a veľmi zle, predovšetkým však pre ich klientov, ktorí si dosť rýchlo nevšimli chýbajúcu profesionalitu.

Prekladatelia začiatočníci

Prekladatelia, ktorí sú ešte len na začiatku svojej profesionálnej kariéry, sa často dopúšťajú chýb.  Keď hovoríme o chybách, nemyslíme tým chyby v preklade, ale skôr omyly, ktorých sa dopúšťajú v priebehu svojej profesionálnej kariéry. Mladí prekladatelia po ukončení štúdia veria, že môžu hneď začať pracovať samostatne a ponúkajú profesionálne služby, aj keď ešte profesionálmi nie sú. Nie je to myslené ako zhadzovanie mladých kolegov, ale skôr ako podčiarknutie faktu, že v mladistvom zápale sa človek nechcene môže dopustiť chýb, ktoré neskôr ľutuje.  Na začiatku kariéry takmer všetci mladí prekladatelia, aj keď majú talent a dokážu urobiť preklady v slušnej kvalite, nie sú vždy schopní samostatne riadiť projekty. Pretým, než sa odvážite lietať samostatne, majte trpezlivosť profesionálne vyrásť pod ochrannými krídlami prekladateľskej agentúry alebo skúseného kolegu. Takto sú vaše preklady sledované a kontrolované osobami, ktoré Vám môžu dať cenné rady a zároveň opravia technické a štylistické chyby tak, aby klient dostal kvalitný finálny produkt.

Takýto priebeh kariéry je úplne bežný vo všetkých profesiách, od architektov, inžinierov, advokátov, až po lekárov. Všetci začínajú od piky a zbierajú skúsenosti, než sa dokážu postaviť na vlastné nohy. Predstavte si mladého lekára, ktorý hneď po ukončení štúdia pôjde transplantovať pečeň.  Alebo mladého advokáta, ktorý na súde obhajuje manažérov medzinárodných firiem obžalovaných z finančných podvodov. To isté platí aj pre prekladateľov. Po rokoch štúdií sú potrebné aj skúsenosti a prax, aby sa mohli stať skutočnými profesionálmi.
Niekedy však mladí prekladatelia nemajú dosť trpezlivosti, aby čakali, a ponúkajú na internete svoje služby ako prekladatelia – profesionáli bez toho, aby mali nejaké referencie.
Na internete ich spoznať takmer vždy podľa toho, že ponúkajú mimoriadne výhodné ceny.  Tvrdia, že prekladajú aj do cudzieho jazyka, ktorý nie je ich materinským a nedokážu predložiť žiadne referencie o projektoch, na ktorých pracovali v minulosti, prípadne tieto referencie nie je možné overiť.
Niekedy, aby dodali zdanie väčšej profesionality, podľahnú pokušeniu a ponúkajú služby aj v jazykovej kombinácii, na ktorú vôbec nemajú kvalifikáciu. Ak získajú nejakú zákazku, obrátia sa na kolegov, ktorí sú rovnako neskúsení ako oni.

Sprostredkovatelia prekladov

Sprostredkovatelia alebo agenti sú subjekty, ktoré sa zaoberajú hľadaním klientov a firiem, ktoré dodávajú určitý typ produktov alebo služieb a sú odmeňovaní províziou.
Aj na trhu prekladateľských služieb existujú tieto subjekty, ktoré sa ponúkajú ako sprostredkovatelia medzi potenciálnymi klientmi a prekladateľskými agentúrami či  prekladateľmi na voľnej nohe.
Títo sprostredkovatelia prekladateľských služieb sú vo väčšine prípadov programátori a správcovia web-stránok, ktorí sú dosť šikovní a vytvoria portály, kde sa môžu kontaktovať tí, ktorí ponúkajú prekladateľské služby s tými, čo ich potrebujú.

Klienti majú možnosť zadávať svoje požiadavky na preklady zadarmo, zatiaľ čo prekladatelia a agentúry, aby mohli vidieť požiadavky na preklad, musia zaplatiť buď fixný poplatok alebo províziu vo výške niekoľkých percent z dohodnutej a dodanej zákazky.
Samotný projekt nie je vedený portálom, jeho úlohou je iba sprostredkovať ponuku a dopyt, portál neurčuje ceny ani platobné podmienky, ani neručí za kvalitu prekladu.  Všetky podmienky si dohaduje klient s dodávateľom samostatne.

Úspech týchto portálov závisí vo väčšine na šikovnosti ich tvorcov dostať ich do hlavných internetových vyhľadávačov. Ak majú veľa denných prístupov od klientov, agentúry budú mať určite záujem registrovať sa na portáli.  V opačnom prípade bude počet zaregistrovaných agentúr a prekladateľov nízky, čo následne prinesie aj nízky záujem zo strany klientov. Portály tohto druhu, ak sú dobre spravované, môžu byť celkom výnosnou aktivitou, ale v priebehu času klienti, ktorí pravidelne zadávajú zákazky na preklady, si vytvoria vzťahy priamo s agentúrou a sprostredkovateľa už v budúcnosti nebudú potrebovať.  Tento druh portálov vzniká a zaniká denne.

Profesionálni prekladatelia

Profesionálni prekladatelia sú skutoční milovníci prekladov.  Preklady sú ich životnou vášňou, z ktorej sa stalo povolanie. Aby sa mohli  stať prekladateľmi, mnoho rokov študovali a získali rôzne tituly a certifikáty.  Svoju prácu vykonávajú na vysokej úrovni a majú množstvo skúseností. Na rozdiel od prekladateľov-začiatočníkov, ktorí ponúkajú preklad z/do svojho materinského jazyka, profesionáli prekladajú takmer výlučne do materinského jazyka, S výnimkou zriedkavých prípadov prekladateľov, ktorí sú bilingválni.

Profesionálni prekladatelia, aj keď majú za sebou roky skúseností a znalosti mnohých odborov, neprekladajú akékoľvek texty bez rozdielu. Lekárska terminológia je rozdielna od právnickej, technickej, či finančnej, a preto prekladatelia profesionáli prijímajú takmer výlučne zákazky z odborov, na ktoré sa špecializujú. V opačnom prípade oznámia zadávateľovi, že bude potrebná technická korektúra, ktorú by mal vykonať expert v danom odbore. Profesionáli málokedy pracujú na dvoch projektoch súčasne. Ak dostanú požiadavku na preklad v čase, keď pracujú na inej zákazke, takmer vždy ju odmietnu, hlavne ak ide o súrny preklad.
Klientovi odporučia dôveryhodného kolegu, ktorý je schopný dodať preklad v požadovanom termíne.

Je zrejmé, že ceny, za ktoré pracujú profesionálni prekladatelia, sú výrazne vyššie ako tie, ktoré ponúkajú prekladatelia na začiatku kariéry.
Keď má byť preklad dodaný rýchlo a ide o zložitý technický text, ceny profesionálnych prekladateľov môžu byť dokonca aj vyššie ako tie, ktoré ponúkajú agentúry.
A na záver, profesionála možno ľahko spoznať podľa toho, že vo svojom životopise alebo na svojej webovej stránke uvádza referencie, ktoré sú jasné a overiteľné.

Posted in O prekladoch and tagged , , , .