CAT nastroje

CAT nástroje v preklade, čo sú a ako fungujú?

Vo svete prekladateľov slovné spojenie CAT nástroje nie je žiadnou neznámou. Ľuďom, ktorí sa pohybujú v branži, je jasné, o aké nástroje ide, ako fungujú, a čo všetko obnáša práca s nimi. Avšak pre laickú verejnosť (vrátane mnohých klientov) predstavujú jednu veľkú neznámu.

Začnime tak, že si povieme, čo vlastne znamená skratka CAT. Nemá nič spoločné s mačkami, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to anglický názov “Computed Assisted Translation”. V slovenčine sa už medzičasom vžilo spojenie počítačom podporovaný preklad. Treba však upresniť, že nehovoríme o programoch, ako je prekladač Google, ktoré automaticky prekladajú vety, slová, či slovné spojenia. Pravdepodobne ste prekladač Google už niekedy využili a viete, že jeho preklad má od dokonalosti či zrozumiteľnosti ešte ďaleko. Continue reading

Frazeologizmy - Taliančina Preklady

Ako si nevylámať zuby na preklade talianskych frazeologizmov

Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia najmenej dvoch slov, ktoré majú spravidla obrazný, prenesený význam. Niekedy sa nazývajú aj okrídlené výrazy (z gréčtiny epea pteróntea – slová s krídlami). Mnoho z nich má svoj pôvod v mytológii, ako napr. ariadnina niť, achillova päta, či danajský dar/trójsky kôň alebo pandorina skrinka. Nemenej známe sú odkazy na bibliu: stáť ako Lótova žena, Sodoma a Gomora, ležať ako Lazar, vypiť kalich horkosti až do dna. Ďalšie boli prevzaté z literatúry, ako napr. boj proti veterným mlynom, hamletovská otázka, sofiina voľba. Niektoré výroky slávnych osobností sa stali rovnako známymi, ako napr. Cézarovo prekročiť rubikon/kocky sú hodené, alebo prišiel som, videl som, zvíťazil som. V slovenskej ľudovej slovesnosti majú pôvod príslovia, porekadlá či pranostiky (napr. kôň má štyri nohy a predsa sa potkne, medardova kvapka štyridsať dní kvapká).  Continue reading