ŽIvotopis v taliančine

Životopis v taliančine – ako na to

Chcete sa uchádzať o prácu v Taliansku? Okrem plynulej taliančiny budete určite potrebovať aj životopis. Čo všetko má obsahovať, akú má mať štruktúru a formát, o tom už bolo popísané veľa. Ak sa rozhodnete, že si ho preložíte do taliančiny sami, tu je niekoľko tipov, na čo si dať pozor.

Každý životopis by mal obsahovať nasledovné údaje:

  • Osobné údaje
  • Profesijné a kariérne ciele
  • Údaje o vzdelaní
  • Pracovné skúsenosti
  • Jazykové znalosti
  • Počítačové a iné technické znalosti

 

Osobné údaje (Informazioni personali)

Okrem základných údajov, ako je meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail, v životopise zasielanom do zahraničia by nemala chýbať informácia o vašej štátnej príslušnosti (cittadinanza). Do osobných údajov možno uviesť aj odkazy na svoju webovú stránku, či na vlastné profily na rôznych sociálnych sieťach, za predpokladu že ich máte v taliančine, prípadne v iných svetových jazykoch.

Profesijné a kariérne ciele (Occupazione desiderata)

Uvádzať svoje profesijné a kariérne ciele sa v slovenských životopisoch ešte veľmi neudomácnilo, ale v zahraničí je to dôležitá informácia. Stačí napísať pár riadkov o tom, v čom ste dobrí, na akej pozícii chcete pracovať a aké sú vaše ambície v pracovnej sfére.

Údaje o vzdelaní (Istruzione e formazione)

Do životopisu sa uvádza údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ak ste absolvent, môžete uviesť aj tému diplomovej práce. Slovenskému vysokoškolskému vzdelaniu 1. stupňa (bakalárske štúdium) zodpovedá v Taliansku laurea di primo livello alebo laurea triennale.  Talianskym ekvivalentom vysokoškolského vzdelania 2. stupňa (magisterského štúdia) je laurea specialistica alebo laurea di secondo livello. Názvy škôl a univerzít sa pokladajú za vlastné mená, preto sa ponechávajú v slovenčine, prípadne sa preklad uvedie v zátvorke.

Ako uviesť titul?

Titul ako súčasť mena sa neprekladá, iba sa uvedie do životopisu. Do poznámky možno napísať, akému stupňu vzdelania zodpovedá.

Stredoškolské vzdelanie je v Taliansku trochu inak členené, než u nás. Existujú tri tipy stredoškolského vzdelania a to je:

Liceo   – čiastočne zodpovedá nášmu gymnáziu (liceo classico, liceo scientifico, liceo lingiustico)Liceo artistico je obdobou našej umeleckej strednej školy či konzervatória.

Istituto tecnico – je stredná škola odborného zamerania, ako napr. ekonomické školy, technické školy a pod.

Istituto professionale – sú školy, ktoré vychovávajú absolventov v sektore služieb (gastronómia, hoteliérstvo, cestovný ruch, sociálne a zdravotné služby.

Opäť platí vyššie uvedené, názov sa ponechá v slovenčine, s prekladom v zátvorke.

História zamestnaní (Esperienze professionali)

Pracovné skúsenosti sa radia od aktuálnych k najstarším. Ak ich máte veľa, vyberte iba relevantné.  Názvy spoločností sa neprekladajú.  Ak ste pracovali vo firmách, ktoré nie sú medzinárodne známe, je vhodné uviesť, v akom sektore podnikajú.

Jazykové znalosti (Competenze linguistiche)

Ak sa uchádzate o prácu v zahraničí, nezabudnite uviesť, ktorý jazyk je váš materinský. Znalosti jazykov sa klasifikujú podľa Spoločného európskeho referenčného rámca jazykových znalostí v nasledovnom členení:

A1 – livello base

A2 – livello elementare

B1 – livello intermedio

B2 – livello intermedio superiore

C1 – livello avanzato

C2 – Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse

 

V Taliansku sú uznávané certifikáty o znalosti taliančiny, ktoré vydávajú univerzity v Siene (CILS), v Perugii (CELI), a Società Dante Alighieri (PLIDA). Ak sa chcete uchádzať o prácu v štátnych inštitúciách, ako minimum sa vyžaduje znalosť jazyka na úrovni C1. Je vhodné uviesť, či je vaša znalosť jazyka podložená certifikátom alebo iba vlastným hodnotením (autovalutazione).

Na záver posledná rada. Životopis je vaša vizitka, a preto musí byť bez chybičky. Ak vám ho neprekladal profesionálny prekladateľ, nechajte si ho vždy skontrolovať druhou osobou, ktorá vie dobre po taliansky, ideálne rodeným Talianom.

Posted in O inom and tagged , , , .