Medicínsky preklad - Taliančina Preklady

Špecifiká prekladov z oblasti medicíny

Každý prekladateľ, ktorému sa už niekedy dostal do rúk text z oblasti medicíny, môže potvrdiť, že ide o jeden z najťažších textov na preklad. Pokiaľ medicínske texty nie sú vašou špecializáciou, môžete sa pripraviť na to, že pri vyhľadávaní a kontrole strávite minimálne dvojnásobok času, než pri akomkoľvek inom preklade. Čerešničkou na torte sú medicínske skratky, ktoré treba rozlúštiť a previesť do zrozumiteľnej podoby. Aby toho nebolo málo, občas sa vyskytnú aj správy písané rukou a nečitateľné pečiatky. V medicínskom preklade existujú niektoré špecifiká, ktorým treba venovať pozornosť, aby bol výsledok kvalitný a preklad splnil svoj účel. 

Cieľové publikum

Medicínska terminológia predstavuje veľkú výzvu v porovnaní s ostatnými odbormi  prekladateľskej špecializácie. V prvom rade prekladateľ musí identifikovať adresáta prekladu. Ak je cieľovým publikom pacient, čiže laik v danom odbore, prekladateľ by mal prispôsobiť výber jazykových prostriedkov. Napr. talianske slovo emorragia v texte určenom pacientovi bude krvácanie, ale v texte určenom lekárovi bude hemoragia. Podobne aj l’ernia del disco v závislosti od adresáta textu bude preložená buď ako hernia disku, alebo vysunutá platnička.

Názvy liekov

Názvy liekov si zasluhujú zvláštnu pozornosť prekladateľa. Je potrebné rozlíšiť medzi názvom lieku a názvom účinnej látky, ktorú liek obsahuje, takzvaný INN (International Nonprioprietary Name – Medzinárodný nechránený názov). Tento názov prideľuje Svetová zdravotnícka organizácia účinným látkam obsiahnutým v liekoch a slúži na ich jednoznačnú identifikáciu. Napríklad, taliansky liek Tachipirina obsahuje účinnú látku paracetamol. Tachipirina je názov, pod ktorým sa liek predáva v Taliansku. Pre prekladateľa je dôležité vedieť, že paracetamol je názov účinnej látky a jeho slovenským ekvivalentom môže byť napr. Paralen.

Skratky v lekárskych správach

Skratky v lekárskych správach je tá časť prekladu, kde budete potiť krv. Ich záludnosť spočíva aj v tom, že neviete, či ide o skratku slovenskú alebo anglickú. V jednom texte sú často v obidvoch jazykoch. Malý príklad z jedného dokumentu:

  • CHOCHP (Chronická obštrukčná choroba pľúc) – v taliančine BPCO (La Broncopneumopatia cronica ostruttiva)
  • CRP (C-reactive protein) – v taliančine PCR (proteina C-reattiva)
  • APPT (Activated partial thromboplastin time) – v taliančine aPPT (tempo di tromboplastina parziale attivata)

Čo s nimi? Medicínske slovníky, zoznamy skratiek, terminologické databázy, konzultácia so zadávateľom, konzultácia s autorom textu, to všetko sú možnosti, ktoré prekladateľ môže využiť.

 

Záver

Preklad textov z oblasti medicíny má svoje špecifiká, ktorým treba  venovať pozornosť, aby prekladateľ mohol odviesť kvalitnú prácu. Predovšetkým je to fakt, že v medicíne ide o zdravie a životy ľudí, takže každá chybička v preklade môže mať ďalekosiahle následky. Chyba v texte o filozofii nikomu neublíži, ale chyba v diagnóze môže stáť  niekoho zdravie. Práve v tomto odbore viac než kdekoľvek inde záleží na odbornej kompetencii prekladateľa a jeho hlbokých znalostiach problematiky.

Fotografia: www.pixabay.com

 

Posted in O prekladoch and tagged , , .