CENNÍK

Preklady

Druh prekladu    Orientačná cena Poznámka
Preklad z taliančiny do slovenčiny    od 14€ / normostrana Dodanie do 3 až 5 dní, v závislosti od rozsahu textu
Preklad zo slovenčiny do taliančiny    od 16€ / normostrana Dodanie do 3 až 5 dní, v závislosti od rozsahu textu
Expresný preklad    + 50% k bežnej cene Dodanie do 48 hodín, max. 10 normostrán
Jazyková korektúra prekladu do TJ vykonaná osobou s materinským jazykom taliančina    od 5€ / normostrana Dodanie do 3 až 5 dní, v závislosti od rozsahu textu
  • Ceny uvedené v cenníku sú len orientačné, výsledná cena závisí od druhu, náročnosti a dĺžky textu a od požadovanej doby dodania.
  • Fakturovaná cena sa počíta zo zdrojového textu.
  • Normostranou sa rozumie 1800 znakov vrátane medzier (30 riadkov po 60 znakov).
  • Uvedené ceny sú konečné, nie som platca DPH.

 

Tlmočenie, výučba, transkripcia videí

Ak máte záujem tlmočnícke služby, prepis videí, alebo o hodiny taliančiny, kontaktujte ma prosím telefonicky alebo e-mailom.