FAQ

Ako možno objednať preklad?

Preklad môžete objednať telefonicky, mailom, osobne alebo cez objednávkový formulár.

Kedy bude preklad hotový?

Dodanie prekladu závisí od rozsahu textu, jeho náročnosti a od aktuálnej vyťaženosti prekladateľa. Bežný časový limit na jeden deň je 6 normostrán. V prípade potreby môžem vyhotoviť preklad aj expresne.

Čo je normostrana? Ako zistiť počet normostrán?

Normostranou sa rozumie 1800 znakov vrátane medzier (30 riadkov po 60 znakov).

Počet normostrán sa určuje v textovom editore MS WORD pomocou funkcie Nástroje >Počet slov >>Znakov (vrátane medzier). Spočítajú sa položky Slová a Znakov (vrátane medzier) a vydelí sa 1800.

V akom formáte mi preklad dodáte?

Preklad dodám vo formáte podľa vášho želania, napr. Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader atď. Ak nešpecifikujete formát dodania, preklad dodám v pôvodnom formáte, alebo v súbore MS Word.

Čo je jazyková korektúra textu?

Táto služba je vhodná pre každého, kto potrebuje skontrolovať gramatiku a štylistiku. Pri jazykovej korektúre sa uskutočňuje kontrola pravopisu a gramatiky, malých a veľkých písmen, interpunkcie, preklepov, medzier, tvarov slov, predložkových väzieb a ďalších gramatických javov. Korektúra štylistiky zabezpečuje dobrú jazykovú úroveň, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Pri tejto korektúre sa uskutočňuje kontrola slovosledu, vecnej správnosti textu, čistoty štýlu a obsahovej správnosti. Jazyková korektúra by mala byť samozrejmosťou pri všetkých typoch dokumentov, ktoré sa publikujú.