CAT nastroje

CAT nástroje v preklade, čo sú a ako fungujú?

Vo svete prekladateľov slovné spojenie CAT nástroje nie je žiadnou neznámou. Ľuďom, ktorí sa pohybujú v branži, je jasné, o aké nástroje ide, ako fungujú, a čo všetko obnáša práca s nimi. Avšak pre laickú verejnosť (vrátane mnohých klientov) predstavujú jednu veľkú neznámu.

Začnime tak, že si povieme, čo vlastne znamená skratka CAT. Nemá nič spoločné s mačkami, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to anglický názov “Computed Assisted Translation”. V slovenčine sa už medzičasom vžilo spojenie počítačom podporovaný preklad. Treba však upresniť, že nehovoríme o programoch, ako je prekladač Google, ktoré automaticky prekladajú vety, slová, či slovné spojenia. Pravdepodobne ste prekladač Google už niekedy využili a viete, že jeho preklad má od dokonalosti či zrozumiteľnosti ešte ďaleko.

CAT tools, ako hovorí ich názov, spolu s inými nástrojmi, pomáhajú prekladateľom z mäsa a kostí optimalizovať ich prácu. Tieto nástroje môžu byť rôzne. Od jednoduchých slovníkov, cez programy na optické rozpoznávanie znakov, až po kontrolu pravopisu a gramatiky. Existujú aj nástroje pre projektový management, ktoré umožňujú prideľovať rôzne úlohy rôznym jazykovým špecialistom, rátať počet slov a opakovaní, riadiť preklady jedného dokumenty do rôznych jazykov a pod.

Najdôležitejším nástrojom, akýmsi know-how každého prekladateľa, je však prekladateľská pamäť (TM = Translation Memory). CAT nástroje umožňujú ukladať v pamäti všetky preklady v určenej jazykovej kombinácii a vytvoriť tak databázu, ktorá funguje ako slovník, ale personalizovaný a veľmi špecifický. Ak sú všetky preložené segmenty uložené v pamäti, prekladateľ má prístup k tejto databáze vždy, keď dostane na preklad dokument podobného typu, ako už raz prekladal. Takto môže jednoducho využiť terminologickú databázu, ktorú si už predtým vytvoril, overil, a konzultoval s klientom, či prekladateľskou agentúrou.

Uveďme jeden praktický príklad. Klient zašle na preklad manuál na obsluhu obrábacieho stroja. Prekladateľ preloží dokument pomocou niektorého CAT programu a vytvorí si špecifickú prekladateľskú pamäť. Po nejakom čase sa klient znovu ozve a pošle na preklad ďalší manuál na obsluhu obrábacieho stroja iného typu. Keďže ide o texty rovnakého typu, od rovnakého klienta, s rovnakou štruktúrou, prekladateľ prostredníctvom CAT programu môže jednoducho preveriť analógiu medzi dvomi textami. Veľmi pravdepodobne budú obidva texty obsahovať zhodné alebo podobné segmenty. Program kalkuluje zhody v percentách a tiež navrhne preklad na základe údajov z databázy (prekladateľskej pamäte). Táto analýza umožní prekladateľovi znovu použiť frázy a slová, ktoré sa nachádzajú v pamäti, čím mu výrazne šetrí čas. Vďaka CAT programu prekladateľ bude vedieť, že určité slovo, ktoré má niekoľko významov v závislosti od kontextu, v tomto konkrétnom texte má byť preložené práve takto. Ďalšou výhodou je, že vďaka prekladateľskej pamäti je text konzistentný a technické termíny sú preložené rovnako, čo je v prípade príručok a manuálov veľmi dôležité.

Na opačnej strane bariéry stoja prekladatelia, ktorí zastávajú názor, že CAT nástroje ochudobňujú a dehumanizujú toto krásne povolanie, uberajú mu kreativitu, sú príliš drahé a zbytočné. Je pravdou, že ich ťažko možno využiť pri preklade literárnych diel, či beletrie ako takej.

Kde je vlastne pravda? CAT nástroje určite využijú na maximum prekladatelia technických a odborných textov, v ktorých sa nachádza veľa zhodných a podobných segmentov. Ich ďalšou výhodou je, že dokážu načítať rôzne formáty súborov, ako sú napr. pdf, html, xml a pod. Prekladatelia, ktorí s nimi nepracujú, tak majú iba malú šancu presadiť sa na tomto trhu.

Ktoré CAT nástroje sú najrozšírenejšie?

Jedničkou na trhu je celkom určite TRADOS. Je to program, ktorý je najviac žiadaný, či už agentúrami alebo samotnými prekladateľmi. Na trhu existuje od roku 1992, od r. 2009 funguje verzia Studio jeho tvorcom je spoločnosť SDL. Samozrejme, tento program je aj najdrahší. Ak oň máte záujem, existuje možnosť kúpiť si ho v zľave, stačí sledovať akcie na prekladateľských portáloch, alebo u oficiálnych distribútorov.

Pomerne rozšírený je aj memoQ, ktorý uviedla na trh maďarská spoločnosť Kilgray v roku 2004. MemoQ pomaly šliape na päty lídrovi trhu aj vďaka neodškriepiteľným výhodám: je relatívne lacný, užívateľsky jednoduchý a intuitívny, a je schopný pracovať so súbormi, ktoré boli vytvorené v iných prekladateľských programoch. Jeho užívatelia tak majú možnosť pracovať aj pre klientov, ktorí nepoužívajú rovnaký CAT program. Ponúka aj možnosť dočasných licencií, ktoré môžu agentúry poskytnúť prekladateľom len na konkrétny projekt, bez toho, aby bolo nutné kupovať finančne náročný softvér.

Ďalším programom, ktorý má medzi prekladateľmi veľa priaznivcov, je Wordfast. Do roku 2002 bol zadarmo, aktuálne je už platený. Wordfast bol pôvodne súčasťou textového editora Word.  V máji 2010 spoločnosť Wordfast LLC spustila bezplatné on-line rozhranie známe ako Wordfast Anywhere, ktoré umožňuje prekladateľom pracovať na prekladoch z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet.

Uvedené programy sú len malou ukážkou, na trhu ich existuje veľké množstvo, a tak si každý prekladateľ môže vybrať podľa svojich preferencií, špecializácie, spôsobu práce, a aj finančných možností.

Posted in O prekladoch and tagged , , , , , , , .