Preklad webových stránok - Taliančina Preklady

Čoho sa vyvarovať pri preklade webových stránok

Ak chcete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia, webová stránka v niektorom z cudzích jazykov bude pre vás skôr či neskôr nevyhnutnosťou. Tento článok ponúka niekoľko tipov, ako na to, aby bol výsledok uspokojivý a vyhli ste sa najčastejším chybám, ktoré sa pri preklade webov vyskytujú. 

Preklad webovej stránky si môžete urobiť sami, alebo si objednať túto službu u prekladateľa. Správny preklad vašej stránky je veľmi dôležitý. V opačnom prípade riskujete, že informácie na stránke budú nepresné, chybné, alebo, že niektoré výrazy úplne stratia svoj zmysel. Vaša webová stránka bude neefektívna a zbytočná, ťažko vám pritiahne nových klientov, a čo je horšie, urobí vám veľmi zlú reklamu.

Spoznajte, ktoré sú najčastejšie chyby pri preklade webových stránok, aby ste sa ich mohli vyvarovať:

  • Nepoužívajte automatické prekladače. Prekladajú stránky slovo za slovom, ale nedokážu skontrolovať zmysel vety a ani to, či preklad zodpovedá originálu.
  • Neprekladajte slovo za slovom. Pamätajte na to, že krajiny a ich kultúry môžu byť rozdielne, ako sú rôzne spôsoby vyjadrovania a konštrukcie viet. Aby vaša stránka urobila na návštevníkov dobrý dojem, mala by byť „ušitá na mieru“. V doslovných prekladoch sa často objavuje množstvo gramatických chýb a nezmyselných fráz, ktoré vznikajú práve z neznalosti štruktúr cudzieho jazyka.
  • Nezabúdajte na to, že základným cieľom webovej stránky je priviesť nových klientov. Ak ponúkate služby, či predávate tovar, uistite sa, že to svojmu publiku jasne komunikujete. Akýkoľvek je účel vašej stránky, návštevníci by ho mali pochopiť.
  • Neignorujte dôležitosť vyhľadávacích nástrojov (SEO) a kľúčových slov v texte. Nezabúdajte na to, že kľúčové slová sa môžu v rôznych krajinách líšiť a podľa toho ich treba nastavovať v rôznych jazykových verziách vašej stránky.
  • Nie je potrebné prekladať všetky texty na webovej stránke. Sústreďte sa na dôležité informácie, aby návštevníci pochopili, čím sa zaoberáte. Tak vaša stránka poslúži svojmu účelu a vy ušetríte svoj čas (ak si ju prekladáte sami) alebo peniaze (ak ste preklad niekomu zverili).
  • Nepoužívajte rečnícke obraty, klišé, vtipy alebo slovné hračky, ktoré sa ťažko prekladajú do cudzieho jazyka a návštevníci stránky by ich nemuseli správne pochopiť.
  • Ak ste nahrali novú jazykovú verziu, skontrolujte vzhľad stránok. Často sa stáva, že slová preložené do cudzieho jazyka zmenia svoju dĺžku,  nezmestia sa do vyhradeného priestoru a stránka si tak vyžaduje ďalšie úpravy.
  • Ak podnikáte v určitej konkrétnej oblasti, pokúste sa nájsť prekladateľa, ktorý sa na ňu špecializuje. Technika, gastronómia, šport, výživa, právo, každý z týchto sektorov má svoj špecializovaný jazyk a nie každý prekladateľ sa vyzná vo všetkom. Nezabudnite urobiť revíziu prekladu, najlepšie treťou osobou, ktorá je rodeným hovoriacim jazyka, aby ste sa uistili, že stránka je preložená správne a bez gramatických a štylistických chýb.

Vaša webová stránka je vašou vizitkou a aby bola efektívna, mala by byť bezchybná a profesionálne spracovaná. To však predpokladá určitú finančnú investíciu do služieb web dizajnéra, grafika a aj prekladateľa. Iba tak vás bude vaša stránka úspešne reprezentovať a pomôže vám presadiť sa aj na trhoch v zahraničí.

Posted in O prekladoch and tagged , , .